CHIYU

Display: List Grid
Show:
Sort By:

KIỂM SOÁT CHIYU BIOSENSE-II

MÔ TẢ SẢN PHẨM Tính năng Máy chấm công vân tay - Kiểm soát c...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa Chiyu BF670W

MÔ TẢ SẢN PHẨM Tính năng Máy chấm công vân tay - Kiểm soát c...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa CHIYU BioSense-I

MÔ TẢ SẢN PHẨM Tính năng Máy chấm công - Kiểm soát cửa Vân t...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-630

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) để quản lý tùy theo ứng d...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-631

Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng trình duyệt Web: Google Chrome, Firef...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-631W

 Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng trình duyệt Web: Google Chrome,...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-670

Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm công....
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-670

 Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm c&oci...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-830

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-831

 Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thô...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-831

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-870

Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm công....
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BFMINI-W

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIO BF-870

Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm công....
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIO SENSE-III

Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm công....
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIOSENSE-I

Chế độ xác nhận: vân tay, thẻ. Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng...
$0.00
Ex Tax: $0.00