9202269

Brand: Nedap
Product Code: 9202269
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

9202269

Bo mạch thu phát BUSINESS 1 ( đã bao gồm bộ nguồn ),  kết nối 2 thanh cổng FL45 - License cho 01 lối đi ( cho phép kết nối tối đa 04 thanh cổng FL45 ) .
( Trường hợp bo mạch kết nối với  3 thanh hoặc 4 thanh FL45 sẽ được cấp key tương ứng - License cho 2 lối đi - BUSINESS 2 ; 3 lối đi - BUSINESS 3  )

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good