Ethernet Convertor TCP/IP

Product Code: THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Ethernet Convertor TCP/IP

Converter Ethernet TCP / IP

- Cổng No.of: RS-232 / 422/RS-485 * 1 Port

- Port: RJ-45 Connector

- Tốc độ: 100 điểm M (tự động phát hiện)

- Nghị định thư: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP

- Phương thức: TCP Server / TCPIP Khách hàng / UDP Client

- Thiết lập: HTTP Browser Setup (IE & Netscape), RS-232 Console

- Tính bảo mật : Thiết lập mật khẩu và kết nối mật khẩu

- Bảo vệ: Built-in cô lập từ 1.5KV

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good