Trung tâm điều khiển 2 cửa NSSKI

Brand: HONEYWELL
Product Code: NSSKI
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Trung tâm điều khiển 2 cửa NSSKI

Bộ quản lý vào ra bao gồm: 
Trung tâm điều khiển NS2 và phần mềm NStar.
Kiểm soát 2 cửa vào ra (có thể kết nối mở rộng 31 bộ NS2 theo chuẩn RS485).
Hỗ trợ 2000 người dùng (mở rộng tối đa 10,000. 
Quản lý 10,000 sự kiện (mở rộng tối đa 100,000).

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good