Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ IP-505R

Brand: IDTECK
Product Code: IP-505R
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ IP-505R

Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ chuẩn 125KHz kết hợp mã PIN. Có thể sử dụng chế độ: chỉ dùng thẻ hoặc mã PIN / thẻ + Mã PIN.
Quản lý 1 cửa với kiểm soát vào và ra (sử dụng đầu đọc phụ) hoặc kiểm soát vào và nút Exit ra (sử dụng nút ấn Exit). 
Quản lý tới 50.000 người dùng và 50.000 sự kiện.
(Phần mềm: DUAL PRO I & II, STANDARD).

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good