Đầu đọc nhận dạng vân tay, thẻ proximity IP-FGR006

Brand: IDTECK
Product Code: IP-FGR006
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc nhận dạng vân tay, thẻ proximity IP-FGR006

Đầu đọc thẻ kết hợp vân tay (có thể sử dụng chế độ: thẻ / thẻ + vân tay / vân tay), quản lý tối đa 1000 người dùng, bao gồm thẻ quản lý
Master Card(1). KT: 66mm x 129mm x 52mm

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good