Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ proximity tích hợp bộ điều khiển IP-FINGER007

Brand: IDTECK
Product Code: IP-FINGER007
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ proximity tích hợp bộ điều khiển IP-FINGER007

Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ chuẩn 125KHz, vân tay và mã PIN. 
Có thể sử dụng chế độ: chỉ dùng thẻ hoặc mã PIN hoặc vân tay / thẻ hoặc mã PIN + vân tay / thẻ + mã PIN / thẻ + mã PIN + vân tay. 
Quản lý 1 cửa với kiểm soát vào và ra (sử dụng đầu đọc phụ) hoặc kiểm soát vào và nút Exit ra (sử dụng nút ấn Exit). Quản lý tới 1000 người dùng vân tay hoặc tới 50.000 mã người dùng (bao gồm cả đăng ký vân tay), lưu được 50.000 sự kiện

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good