Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-631

Brand: CHIYU
Product Code: BF-631
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-631

Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng trình duyệt Web: Google Chrome, Firefox, IE,.. để cấu hình và quản lý từ xa.
Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
Bộ nhớ trong quản lý 4.795 user vân tay (9.590 mẫu vân tay)/ 20.000 user thẻ
Lưu trữ 51.968 giao dịch khi Off-Line
Hỗ trợ 120 TimeZone lập trình thời gian cho phép quét thẻ ,  255 Time set, 255 Group nhóm vào ra.
Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/IP
Màn hình hiển thị (Tên, Mã N.Viên, Mã Thẻ ...)
Hỗ trợ phím nhấn gọi chuông từ bên ngoài.
Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa.
Hỗ trợ tính năng báo giờ trong TimZone, Holiday
Chế độ bảo mật: trong TimZone thay đổi chế độ dùng (Thẻ & Vân Tay)....
Đầy đủ các tính năng Time Attendance    
Chấm công nhân viên dùng thẻ từ cảm ứng / password.
Kiểm soát lối bộ khi kết hợp với Tripod, turnstile, barrier, Auto Door.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good