Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIOSENSE-II

Brand: CHIYU
Product Code: BIOSENSE-II
Availability: In Stock
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIOSENSE-II

Hoạt động độc lập (standalone) hoặc kết nối PC (Networking) để quản lý tùy theo ứng dụng.
Bộ nhớ trong quản lý 500 user (1.000 mẫu vân tay)/ 20.000 user thẻ (Option 2.000, 3.000 mẫu vân tay).
Lưu trữ 65.535 giao dịch khi OffLine
Hỗ trợ 120 TimeZone  lập trình thời gian cho phép quét thẻ ,255 Time set, 255 Group  nhóm vào ra.
Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/IP.
Màn hình hiển thị (Tên, Mã N.Viên, Mã Thẻ..). Phím nhấn gọi chuông cửa
Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa, Báo giờ trong TimeZone, Kết nối camera.
Chế độ bảo mật: trong TimZone thay đổi chế độ dùng (Thẻ & Vân Tay)....
Đầy đủ các tính năng Time Attendance.    
Chấm công nhân viên dùng thẻ từ cảm ứng / password.
Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng trình duyệt Web: Google Chrome, Firefox, IE,.. để cấu hình và quản lý từ xa.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good