MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Display: List Grid
Show:
Sort By:

Kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt VF380

Công nghệ nhận dạng bằng khuôn mặt được coi như là một sự phát triển vượt ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113

Chấm công bằng khuôn mặt – và vân tay  Quản lý đến 2.000...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113 - Chấm công...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt Granding Multibio700-H

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE03

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE04

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE05

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt Kobio IFACE 202

MÔ TẢ THIẾT BỊ : Các phương pháp xác nhận sự kiện sử dụng: khu&...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay Granding FA1-H

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay Granding FA2-H

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ Granding FA300

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ từ Granding FA300-A

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ từ Granding FA700

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ từ Granding FA700-A

Composite algorithm system with high speed operating Embedded LINUX system, easy to integrate into ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Khuôn mặt & Thẻ MITA 008

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Khuôn mặt & Thẻ MITA 008 Tí...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công kiểm soát ra vào nhận dạng khuôn mặt Ronald jack IFACE 302

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay IFACE 302 có khá nh...
$0.00
Ex Tax: $0.00