Máy Chấm Công Kiểm Soát Ra Vào

Display: List Grid
Show:
Sort By:

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-630

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) để quản lý tùy theo ứng d...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-631

Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng trình duyệt Web: Google Chrome, Firef...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-670

 Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm c&oci...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-670

Hỗ trợ webpage chuyên nghiệp dùng cho cấu hình kiểm soát chấm công....
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-830

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-831

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BF-831

 Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thô...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BFMINI-W

Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) Hỗ trợ cấu hình thông qua...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIOSENSE-I

Chế độ xác nhận: vân tay, thẻ. Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công CHIYU BIOSENSE-I

Chế độ xác nhận: vân tay, thẻ. Hỗ trợ cấu hình thông qua Webpage, sử dụng...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE03

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE04

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt IFACE05

Elegant Time & Attendance and simple access control Incorporates ABV fingerprint sensor and sta...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công khuôn mặt Kobio IFACE 202

MÔ TẢ THIẾT BỊ : Các phương pháp xác nhận sự kiện sử dụng: khu&...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . Quản lý  đến 30...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA SC700

Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . Quản lý  đến 30...
$0.00
Ex Tax: $0.00