ZKTECO

Display: List Grid
Show:
Sort By:

Đầu đọc thẻ K200EM

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) 26/34bi...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR100E

Tính năng Thông số kỹ thuật 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader  Read ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR100M

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) 26/34bi...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR101E

25KHz Proximity /13.56MHz mifare Card Reader Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) 26/34bit...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR102E

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader or PIN Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR102M

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader or PIN Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR200E

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) 26/34bi...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR201E

Tính năng Thông số kỹ thuật 125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card Reader Read Range: ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR201M

125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card Reader Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) 26/34bit...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR202E

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader or PIN Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR202M

125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader or PIN Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz) ...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR300

Read both 125KHz proximity and 13.56MHz Mifare card serial number Read Range: Up to 10CM(125KHz)/5C...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR501E

Tính năng Thông số kỹ thuật Indoor / Outdoor Operation  Solid Epoxy Potted Wate...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR501M

Kiểm soát 10 tầng Lưu trữ 30.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch Tích hợp kết nố...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR502E

Indoor / Outdoor Operation  Solid Epoxy Potted Waterproof IP64  Reverse Polarity Protec...
$0.00
Ex Tax: $0.00

Đầu đọc thẻ KR600E

Indoor / Outdoor Operation  Solid Epoxy Potted Waterproof IP65 Reverse Polarity Protection ...
$0.00
Ex Tax: $0.00